سیاست حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران

کسرا تاسیسات اصفهان تاکید بسیاری بر اصول حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران این فروشگاه دارد. این سند شامل توضیحی درباره اطلاعات خصوصی و نحوه استفاده از این اطلاعات است که از کاربران این فروشگاه جمع آوری می گردد. این اطلاعات شامل مواردی است که مخصوص هر کاربر بوده و به کمک آن ها می توان کاربران را به صورت منحصر به فرد شناسایی نمود. برای نمونه می توان به نام، نشانی، نشانی الکترونیک (ایمیل)، شماره تلفن و سایر اطلاعاتی که به صورت عادی در دسترس عموم مردم نیست اشاره نمود.

اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن ها

کاربران با ثبت نام در این فروشگاه مشخصات خود از قبیل نام و نام خانوادگی٬ ایمیل و شماره همراه خود را در اختیار این مجموعه قرار می دهند. در ادامه فعالیت و درخواست برای ثبت سفارش٬ نیاز به اضافه کردن مشخصات آدرس و تلفن های تماس خواهد بود.


اشخاص پس از ورود به فروشگاه٬ به عنوان کاربر این فروشگاه شناخته خواهند شد و کلیه اطلاعات مذکور و اطلاعاتی مانند تراکنش ها٬ پرداخت ها و اطلاعات فردی در اختیار این مجموعه خواهد بود. اطلاعات دیگری از قبیل IP کاربران٬ اطلاعات کوکی ها و صفحات مشاهده شده نیز ثبت و نگهداری خواهد شد.این گونه اطلاعات تنها در موارد تبلیغاتی و یا ارائه محتویات متناسب با کاربر استفاده خواهد شد و در اختیار سازمان‌ها و افراد غیر از گروه تاجیک قرار نخواهد گرفت.


این فروشگاه اطلاعات کاربران را در اختیار غیر قرار نخواهد داد بجز در مواردی که کاربر از قوانین منعکس شده در بخش شرایط و ضوابط تخطی نموده و نسبت به عملکرد وی شخص شاکی وجود داشته باشد.

ویرایش و تغییر اطلاعات شخصی

کابران می توانند کلیه اطلاعات شخصی خود را در بخش مربوط به حساب من تغییر داده و ویرایش نمایند. این اطلاعات شامل کلیه اطلاعاتی است که کاربر در این فروشگاه وارد نموده است.

حذف حساب کاربری از سیستم توسط کاربر امکان پدیر نمی باشد و تنها در اختیار مدیریت فروشگاه قرار دارد

محدودیت دسترسی به اطلاعات

ااین فروشگاه دسترسی کارمندان خود به اطلاعات کاربران را محدود نموده و تنها کارمندانی که ارتباط مستقیم با کاربران دارند٬ دسترسی به کلیه اطلاعات را خواهند داشت.
کلیه رمزهای عبور به صورت رمز شده در پایگاه داده ها (Data Base) نگهداری شده و در فرآیند رمزگذاری بیشترین تلاش در استفاده از الگوریتم ها و روش های پیشرفته شده است.


کلیه اطلاعات مربوط به سیستم فروشگاه در زیرساخت های محافظت شده و در مکان های امن نگهداری می شوند.

 در صورت هرگونه سوال و یا پرسشی٬ درخواست خود را تلفنی و یا از طریق بخش تماس با ما به اشتراک بگذارید.


بالا