فیلتر ممبرین Filmtec

محصول جدید

فیلتر ممبرین فیلم‌تک (Filmtec) طرح اصلی

195,000 تومان

فیلتر ممبرین (مرحله 4) دستگاه های تصفیه آب اسموز معکوس (RO)

محصول Filmtec طرح اصلی (محصول تایوان)

نوشتن دیدگاه

فیلتر ممبرین Filmtec

فیلتر ممبرین Filmtec

فیلتر ممبرین فیلم‌تک (Filmtec) طرح اصلی

محصولات مرتبط

ست فیلتر پیوریکام (Puricom) شامل فیلتر مرحله یک (الیافی)، کرحله دو (کربن گرانول) و مرحله سه (کربن بلاک)

45,000 تومان
مشاهده سریع

فیلتر ممبرین فیلم‌تک (Filmtec) اصلی

220,000 تومان
مشاهده سریع

بالا