فیلتر ممبرین Filmtec اصلی

محصول جدید

فیلتر ممبرین فیلم‌تک (Filmtec) اصلی

220,000 تومان

فیلتر ممبرین (مرحله 4) دستگاه های تصفیه آب اسموز معکوس (RO)

محصول Filmtec آمریکا

نوشتن دیدگاه

فیلتر ممبرین Filmtec اصلی

فیلتر ممبرین Filmtec اصلی

فیلتر ممبرین فیلم‌تک (Filmtec) اصلی

محصولات مرتبط

ست فیلتر پیوریکام (Puricom) شامل فیلتر مرحله یک (الیافی)، کرحله دو (کربن گرانول) و مرحله سه (کربن بلاک)

45,000 تومان
مشاهده سریع

فیلتر ممبرین فیلم‌تک (Filmtec) طرح اصلی

195,000 تومان
مشاهده سریع

بالا